The shape of voice

Khỏi giới thiệu! Quá hay rồi nên tải về thưởng thức thôi!
Bộ anime khiến mình ngẫm lại rất nhiều hành động của bản thân lẫn người lớn trong quá khứ, tại chính làng xóm, lớp học của mình.


Có 2 phiên bản phụ đề:

1. Include Shuwa: bao gồm phần phiên dịch Thủ Ngữ, chủ yếu là từ Nishimiya.
2. No Shuwa: không có phiên dịch Thủ Ngữ.

Tải phim

  • 720p:
  • Google Drive
  • Megaupload
  • 1080p:
  • Google Drive
  • Megaupload
  • TV / Mobile (Hardsub):
  • Google Drive
  • Megaupload
Đang tải...