[Ghibli Subtudio] Whisper of the Heart (1995)

Mimi wo Sumaseba (Whisper of the Heart)

Lưu ý: Nên xem bằng player chạy sub bằng libass, không thì ít nhất cũng phải là MPC với XySubfilter trong cài đặt, bởi file sub có những đoạn Typeset rất nặng.

Window: mpv.net, k-lite (mpc), mpv (official -no GUI-)
Mac: iina
Android: mpv-android

 

Tải phim

Đang tải...