[Ghibli Studio] Mononoke Hime (1997)

Chàng, với cánh tay bị nguyền, buộc phải rời bỏ quê hương.
Nàng, với số phận bất hạnh, bị bỏ rơi nơi rừng rú.
Chàng, với tấm lòng cao cả, chiến đấu vì hòa bình.
Nàng, với tình yêu rừng già, chiến đấu vì muôn thú.
Chàng, không oán không hận, xả thân mình để hòa giải.
Nàng, oán hận không nguôi, xả thân mình để sát nhân.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ~
Chàng, Nàng, chẳng hẹn mà quen, kề vai sát cánh!

Tải phim

Đang tải...