About Us

A4VFansub được thành lập từ 2008. Có thể coi là một trong những nhóm sub lớn đầu tiên của làng Fansub Việt Nam.

Đến năm 2013, do hầu hết thành viên bận công ăn sự nghiệp và học hành, không có thời gian hoạt động nhiều nên nhóm gần như đã tạm ngừng hoạt động. Tính đến thời điểm đó, A4VFansub đã hoàn thành hơn 200 bộ Anime với tổng hơn 4000 tập phim.

Nay, đến năm 2018, sau một thời gian ổn định công việc, mình – Tifa, xin được thông báo khởi động lại hoạt động của A4VFansub.