Loading...
NEW GAME!

NEW GAME!

Suzukaze Aoba, vừa tốt nghiệp cấp 3, ngay lập tức xin vào làm tại công ty game Eagle Jump. Chính là công ty sản xuất tựa game mà Aoba yêu thích từ tiểu học, Fairies Story.

Myanimelist
Chia sẻ phim này
Facebook Twitter Email Sao chép vào bộ nhớ Thêm