Loading...
Luck & Logic

Luck & Logic

“Logic” (Luận lý) là khái niệm chi phối cảm xúc, khả năng, lý tưởng, ký ức và tất cả các thuộc tính trừu tượng khác tạo nên sự sống ở nhiều thế giới khác nhau. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, “Foreigners” (Người ngoài hành tinh) có thể đi qua các cổng thông tin được thấm nhuần Luận lý của thế giới tương ứng và gây ra mối đe dọa cho các thế giới khác. Để đối phó với vấn đề này, Cơ quan Chống Luận lý Khác (ALCA) từ thế giới loài người Septpia sử dụng “Logicalists” (Người có khả năng Luận lý), những người có sức mạnh hình thành liên kết với Người ngoài hành tinh tìm kiếm hòa bình và chia sẻ Luận lý của họ, có nhiệm vụ đối phó với tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Sau khi sử dụng quá mức sức mạnh của mình hai năm trước, Yoshichika Tsurugi đã mất khả năng sử dụng Logic trong chiến đấu, khiến anh không khác gì một công dân bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống của anh sớm trở lại chiến trường khi anh gặp Athena, một nữ thần Foreigner từ thế giới Tetra-Heaven. Cô mang đến cho Yoshichika Thẻ Logic bị mất của anh, cho phép anh một lần nữa trở thành Logicalist. Ngay sau đó, Yoshichika ký hợp đồng với Athena và gia nhập ALCA. Ở đó, anh gặp những Logicalists khác, và chỉ bằng cách làm việc với họ, anh mới có thể hy vọng chấm dứt các mối đe dọa một lần và mãi mãi.

Myanimelist
Chia sẻ phim này
Facebook Twitter Email Sao chép vào bộ nhớ Thêm