Loading...
Dungeon no Naka no Hito

Dungeon no Naka no Hito

Trên đường tìm kiếm người cha mất tích, siêu trộm Clay tiến vào một hầm ngục chưa được khám phá. Nhưng thật ngạc nhiên, người trông coi hầm ngục lại mời cô một công việc! Ăn trộm không hiệu quả với cô cho đến nay, vì vậy có lẽ con đường sự nghiệp mới này sẽ đưa cô đến gần hơn với việc tìm ra cha mình. Nhưng thay đổi không bao giờ là dễ dàng. Từ việc phỏng vấn những người giám hộ quái vật đến định vị bẫy để gây khó khăn cho những nhà thám hiểm tiềm năng, Clay có rất nhiều điều cần học về việc trở thành một người trong số những người sống trong hầm ngục.

Myanimelist
Chia sẻ phim này
Facebook Twitter Email Sao chép vào bộ nhớ Thêm