Loading...
Thiếu chủ giỏi chạy trốn

Thiếu chủ giỏi chạy trốn

Chế độ Mạc Phủ đã sụp đổ bởi chính cận thần được tin tưởng, Ashikaga Takauji. Sau khi đánh mất tất cả và rơi vào tuyệt vọng, người thừa kế chính thống của Mạc Phủ, Houjou Tokiyuki đã thoát khỏi Kamakura đang rực cháy nhờ sự giúp đỡ của thần quan Yorishige Suwa… Sau khi chạy tới được chỗ của Suwa, Tokiyuki đã gặp được những bằng hữu có thể tin tưởng và quyết tâm gây dựng thực lực nhằm giành lại Kamakura. Tokiyuki đã vượt qua được cái quan điểm phổ biến về võ sĩ đạo đương thời là “Chiến đấu và hi sinh” mà chọn con đường “Chạy trốn và sống sót”. Trò chơi đuổi bắt khắp thế gian đầy anh hùng hào kiệt nhằm giành lại thiên hạ của Tokiyuki bắt đầu…

Myanimelist
Chia sẻ phim này
Facebook Twitter Email Sao chép vào bộ nhớ Thêm

Tập Tiếp Theo

0 days 00:00:00

Thứ Bảy, 27/07/2024 00:00