Loading...
Ma Thuật Sư Mạnh Nhất Quân Đội Ma Vương Là Con Người

Ma Thuật Sư Mạnh Nhất Quân Đội Ma Vương Là Con Người

Ike là chỉ huy của quân đội Ma vương, nổi tiếng là ma thuật sư mạnh nhất trong lịch sử, cực kì tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt kẻ bất tài, dù là kẻ địch hay đồng minh. Nhưng đằng sau đó là một sự thật đang được che giấu: Ike là một con người

Myanimelist
Chia sẻ phim này
Facebook Twitter Email Sao chép vào bộ nhớ Thêm